Søger I professionel hjælp til rottebekæmpelse?


Har I tegn på rotter, så som gnavelyde på loftet eller i kælderen, rotteekskrementer eller huller, hvor rotten

har gnavet sig igennem?

Har I set den første rotte?

Er I bange for, at jeres kloak er så dårligt vedligeholdt, at den kan tiltrække rotter?

Så kan vi hjælpe jer.

Siden 1995 har vi hjulpet private husejere, andelsforeninger og ejerforeninger med rottebekæmpelse.

Rottebekæmpelse = kloakproblemer

Som regel kommer rotteproblemerne som følge af problemer med kloakken. Derfor indleder vi typisk den

effektive rottebekæmpelse ved at gennemgå jeres kloak. For er der først huller eller andre problemer i

kloakken, tiltrækker den rotter, der gladelig gnaver sig gennem hele afløbet og eventuelt helt ind på

badeværelset.

Når vi gennemgår jeres kloak, løser vi andre problemer end rotteproblemerne. Derfor hjælper vi jer også

med at sikre, at I ikke får problemer med oversvømmelse og vand i kælderen, næste gang vi oplever

voldsomt regnvejr.

Hvis rotterne ikke kommer fra din egen kloak, skal du anmelde rotterne til din kommune, der i så fald har

ansvaret for rottebekæmpelsen.

Få hjælp til rottebekæmpelse

Kontakt os gerne, allerede når I opdager det første tegn på rotter. Jo tidligere vi sætter ind med

rottebekæmpelse, jo mindre skade skal vi som regel rette op på. Ligesom I slipper for at frygte at støde på

rotterne i huset eller på ejendommen.

Vi hjælper kunder med rottebekæmpelse på hele Sjælland. Dog særligt i København og nærmeste omegn,

hvor problemerne med rotter og andre skadedyr som regel er størst.

Oplever I akutte problemer med rotter, kan vi hurtigt rykke ud til jer. Ring til os på 36 77 74 40 eller send en

mail, så kommer vi og fjerner jeres rotter og sikrer kælderen.

Få et bud på rottebekæmpelse

Rottebekæmpelse | Fjern rotter eller skadedyr

Anlægsgartner i greve, som altid har tid til dig og dit projekt